Razina saliniteta na tjednoj razini.

Kao što svi znamo upravljanje sustavom navodnjavanja Glog je dodijeljeno tvrtki Vodovod Opuzen. U sklopu procesa upravljanja istim tvrtka obavlja nadzor saliniteta vode obavljajući testiranja uređajem za jednostavnu primjenu HANA. Uređaj je dizajniran da unese jednostavnost u ispitivanje saliniteta tijekom bilo kojeg procesa, mjeri vodljivost (EC) kako bi odredio salinitet prirodne i umjetne morske vode. U roku od nekoliko sekundi, salinitet i temperatura digitalno se prikazuju na LCD-u.
Prikazuje rezultate u dijelovima na tisuću (ppt), praktičnim jedinicama slanosti (PSU) ili specifičnoj težini (S.G.). Raspon saliniteta se prikazuje od 0,00 do 70,00 ppt (g/L). Prije svakog mjerenja je potrebno kalibrirati uređaj s vrećicom za kalibraciju što smo odradili pri uzimanju uzoraka.
Naša mjerenja su prikazala da kroz sustav navodnjavanja Glog se pušta voda sa vrijednostima u rasponu od 1,2 do 1,7 ovisno o vremenu puštanja vode i dijelu na kojem se obavilo testiranje. Testiranjem se salinitet vode smanjivao trajanjem ispuštanja iz sustava.
Zaključujemo da poneki dijelovi imaju mjerenja viša od navedenih, ali samo unutar 2min od ispuštanja vode što je samo dokaz zadržanog saliniteta od prošle godine koji nije ispušten zbog nekorištenja sustava. Mi smo prije puštanja u pogon ispraznili salinitet glavnih cijevi ali ne i ogranaka, to je nešto što će se riješit korištenjem sustava.
S poštovanjem,
Marin Kapović, direktor Vodovoda Opuzen

Skip to content