Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga

Temeljem članka 109. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine”, broj 66/19) i članak 45. Statuta Grada Opuzena, Gradonačelnik Grada Opuzena dao je SUGLASNOST na Odluku o cijeni vodnih usluga  na uslužnom području trgovačkog društva Vodovod Opuzen d.o.o., sa sjedištem u Opuzenu. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u […]

Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Read More »