Obavijesti

Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga

Temeljem članka 109. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine”, broj 66/19) i članak 45. Statuta Grada Opuzena, Gradonačelnik Grada Opuzena dao je SUGLASNOST na Odluku o cijeni vodnih usluga  na uslužnom području trgovačkog društva Vodovod Opuzen d.o.o., sa sjedištem u Opuzenu. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u […]

Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Read More »

Poziv na sastanak za korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta na području “Glog“.

Pozivaju se svi korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta na području “Glog“ na sastanak koji će se održati u petak 16.02. u 18h u gradskoj vijećnici Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1.  Tema sastanka biti će detaljno upoznavanje korisnika s uvjetima korištenja usluga sustava navodnjavanja “Glog” u 2024.godini.

Poziv na sastanak za korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta na području “Glog“. Read More »

Poziv krajnjim korisnicima Sustava navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće (GLOG)

Dubrovačko-neretvanska županija poziva sve krajnje korisnike koji su priključeni ili su potpisali Ugovor o priključenju na Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće (GLOG), da sudjeluju u postupku izrade i donošenja godišnjeg Programa održavanja sustava za 2024. godinu, sukladno članku 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava javnog navodnjavanja (NN 83/10). Program održavanja sustava

Poziv krajnjim korisnicima Sustava navodnjavanja Donja Neretva – Opuzen Ušće (GLOG) Read More »

Skip to content