Poziv na javno savjetovanje

Vodovod Opuzen d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga provodi ovo javno savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga u skladu sa člankom 43. st. 3. i čl. 44. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine” broj 66/2019). Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava područje pružanja vodne usluge, vrstu vodne usluge, tarifu vodne usluge, način obračuna […]

Poziv na javno savjetovanje Read More »