Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.
Pisani zahtjev se šalje na adresu:
Vodovod Opuzen d.o.o, Matice hrvatske 5, Opuzen

ili se može donijeti na istu adresu osobno u radno vrijeme.

Zahtjev se može poslati i električnim putem na e-mail adresu: info@vodovod-opuzen.hr

Službenica za informiranje društva je :

Tea Butigan

Tel: 020/671 021

info

Informacija

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

info

Korisnik prava na pristup informacijama

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

info

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

info

Dopuna i ispravak informacije

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

info

Naknada stvarnih i materijalnih troškova

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji anstaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

Kontakt

Skip to content