NATJEČAJ Za Prijem Radnika Za Radno Mjesto: Dostavljač Računa-Inkasator VODOVOD-OPUZEN

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  • vrši raspodjelu računa korisnicima usluga i naplatu istih na terenu
  • odgovoran je za urednu dostavu računa i pravovaljanu evidenciju o naplati istih
  • odgovoran je za utrženi novac na terenu
  • dužan je svakodnevno, po povratku s terena, praviti inventuru te razdužiti naplaćeni novac
  • dužan je izvijestiti nadređenog o objektima za koje ne izlaze računi ili stanje na računima ne odgovara stvarnom stanju
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja RJ

UPUTE ZA PRIJAVU:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na Natječaj treba sadržavati najmanje:

ime i prezime adresa broj telefona/mobitela i e-mail adresa kandidata/kinje naznaka da se radi o prijavi na predmetni Natječaj popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Skip to content